Dungeon Meshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dungeon Meshi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Supernatural, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 12-09,2015

Ngày cập nhật: 31-08,2018 (48 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 812

Tóm tắt:

Sau khi em gái bị nuốt bởi một con rồng và mất tất cả các nguồn cung cấp trong một cuộc đột kích dungeon thất bại, Laois và nhóm của mình quyết tâm cứu em gái mình trước khi cô bị tiêu hóa. Hoàn toàn bị phá sản và phải ăn những con quái vật làm thức ăn, họ gặp một người lùn sẽ giới thiệu họ đến với thế giới của dungeon meshi – món ăn được làm từ các thành phần như thịt của con dơi khổng lồ, nấm biết đi, thậm chí là những củ sâm biết nói…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

31/08/2018

Chapter 46

11/08/2018

Chapter 45

12/07/2018

Chapter 44

09/06/2018

Chapter 43

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/09/2015

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 22.1

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

25/11/2017

Chapter 37

25/11/2017

Chapter 38

25/11/2017

Chapter 39

25/11/2017
Top