Dungeon Seeker
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dungeon Seeker

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 04-07,2018 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 602

Tóm tắt:

Một nhóm học sinh bị Chúa chuyển tới một thế giới khác (do ngài chán, méo có gì làm). Muốn biết tiếp thì follow nhé hihi <3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

04/07/2018

Chapter 23

31/05/2018

Chapter 22

31/05/2018

Chapter 21

28/05/2018

Chapter 20

28/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

08/02/2018

Chapter 12

08/02/2018

Chapter 13

08/02/2018

Chapter 14

08/02/2018

Chapter 15

08/02/2018

Chapter 16

08/02/2018

Chapter 17

08/02/2018

Chapter 18

08/02/2018

Chapter 19

08/02/2018

Chapter 20

28/05/2018

Chapter 21

28/05/2018

Chapter 22

31/05/2018

Chapter 23

31/05/2018

Chapter 24

04/07/2018
Top