Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Drama, Fantasy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut

Ngày tạo: 15-01,2017

Ngày cập nhật: 30-07,2018 (108 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,135

Tóm tắt:

Nữ bác sỹ Lâm Sương ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết YY, hơn nữa còn trở thành nữ chính bi kịch “Lăng Sương”.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 108

30/07/2018

Chapter 107

09/07/2018

Chapter 106

01/07/2018

Chapter 105

29/06/2018

Chapter 104

11/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/01/2017

Chapter 2

15/01/2017

Chapter 3

15/01/2017

Chapter 4

15/01/2017

Chapter 5

18/01/2017

Chapter 6

18/01/2017

Chapter 7

18/01/2017

Chapter 8

18/01/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017
Top