Eden no Hana - Hướng dương xanh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Eden no Hana - Hướng dương xanh

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 09-02,2014

Ngày cập nhật: 09-02,2014 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,799

Tóm tắt:

Một người học sinh có hai cuộc sống: một ở trường và một ở nhà. Sẽ ra sao nếu người đó bị cả hai thế giới ấy cự tuyệt và chà đạp? Và lời cầu nguyện ròng rã bao tháng ngày vẫn chưa được đáp trả? Liệu niềm tin và tình yêu có thể được tìm lại? "Xin hãy bắt cóc tôi đến bất cứ đâu, miễn là không phải ở lại đây..."

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

09/02/2014

Chapter 35

18/01/2014

Chapter 34

02/01/2014

Chapter 33

30/11/2013

Chapter 32

30/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/08/2013

Chapter 2

31/08/2013

Chapter 3

31/08/2013

Chapter 4

31/08/2013

Chapter 5

31/08/2013

Chapter 6

31/08/2013

Chapter 7

31/08/2013

Chapter 8

31/08/2013

Chapter 9

31/08/2013

Chapter 10

31/08/2013

Chapter 11

31/08/2013

Chapter 12

31/08/2013

Chapter 13

31/08/2013

Chapter 14

31/08/2013

Chapter 15

31/08/2013

Chapter 16

31/08/2013

Chapter 17

31/08/2013

Chapter 18

31/08/2013

Chapter 19

31/08/2013

Chapter 20

31/08/2013

Chapter 21

31/08/2013

Chapter 22

31/08/2013

Chapter 23

31/08/2013

Chapter 24

31/08/2013

Chapter 25.1

31/08/2013

Chapter 25.2

31/08/2013

Chapter 26

31/08/2013

Chapter 27

31/08/2013

Chapter 28

17/09/2013

Chapter 29

17/09/2013

Chapter 30

17/09/2013

Chapter 31

17/09/2013

Chapter 32

30/11/2013

Chapter 33

30/11/2013

Chapter 34

02/01/2014

Chapter 35

18/01/2014

Chapter 36

09/02/2014
Top