Edo of the Dead
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Edo of the Dead

Thể Loại Truyện : Ecchi, Historical, Horror, Mystery, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 02-06,2014

Ngày cập nhật: 02-06,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 190

Tóm tắt:

Đại dịch zombie xuất hiện, tất cả thầy trừ trà, ninja, samurai đều phải vào cuộc để bảo vệ chính mình

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

02/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/06/2014
Top