Eltype! Season 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Eltype! Season 2

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Other, Comedy

Ngày tạo: 13-08,2014

Ngày cập nhật: 13-08,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 172

Tóm tắt:

Đây là Season 2 của Eltype.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

13/08/2014

Chapter 2

20/07/2014

Chapter 1

29/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/10/2013

Chapter 2

20/07/2014

Chapter 3

13/08/2014
Top