Emeth Meth
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Emeth Meth

Thể Loại Truyện : Mystery, Romance, Seinen, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 14-06,2013

Ngày cập nhật: 14-06,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 155

Tóm tắt:

Đọc truyện sẻ rõ..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

14/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/06/2013
Top