Employee And Boss Relationship
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Employee And Boss Relationship

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 23-09,2015

Ngày cập nhật: 23-09,2015 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 473

Tóm tắt:

mặt tối của chốn thương trường, được thể hiện qua những mẫu truyện cực ngắn khiến ta không khỏi ngỡ ngàn... vì nó quá ngắn !

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

23/09/2015

Chapter 9

21/08/2015

Chapter 8

22/07/2015

Chapter 7

13/07/2015

Chapter 6

14/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/06/2015

Chapter 2

01/06/2015

Chapter 3

01/06/2015

Chapter 4

01/06/2015

Chapter 5

01/06/2015

Chapter 6

14/06/2015

Chapter 7

13/07/2015

Chapter 8

22/07/2015

Chapter 9

21/08/2015

Chapter 10

23/09/2015
Top