Employee and Boss - relationship
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Employee and Boss - relationship

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 03-06,2015

Ngày cập nhật: 03-06,2015 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 295

Tóm tắt:

truyện siêu ngắn về một ông trùm xã hội đen và những nhân viên của mình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

03/06/2015

Chapter 4

26/10/2014

Chapter 3

16/10/2014

Chapter 2

16/10/2014

Chapter 1

16/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/10/2014

Chapter 2

16/10/2014

Chapter 3

16/10/2014

Chapter 4

26/10/2014

Chapter 5

03/06/2015