End of Eternity: The Secret Hours
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

End of Eternity: The Secret Hours

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 07-11,2013

Ngày cập nhật: 07-11,2013 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 217

Tóm tắt:

Trong một thế giới gọi là Bazel, có những người làm nghề đặc biệt là P.M.F (Tổ chức quân sự tư nhân). Họ nhận làm đủ mọi loại việc từ trộm cắp tới bảo kê miễn là ra giá hợp lý. Lynbell, Zephyr và Vashyron đã cùng nhau tạo nhóm để kiếm ăn trong cái nghề đầy cạnh tranh này. Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện 1 kẻ bí ẩn luôn đi trước và nẫng hết tiền từ công việc của họ. Và có vẻ giờ kẻ đó đang là khách hàng mới mà họ đã nhận yêu cầu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top