Erementar Gerad
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Erementar Gerad

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 16-08,2011

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,579

Tóm tắt:

Trong một nhiệm vụ, không tặc trẻ Coud tìm thấy một cô gái có năng lực đặc biệt. Ren, thuộc chủng tộc Edel Raid (có khả năng tăng cường cho con người năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc (bằng cách trở thành vũ khí), nhờ sở hữu Nguyên tố Thạch, khả năng của cô còn lớn hơn thế...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41.5

27/11/2016

Chapter 40

16/08/2011

Chapter 39

16/08/2011

Chapter 38

16/08/2011

Chapter 37

16/08/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/08/2011

Chapter 2

16/08/2011

Chapter 3

16/08/2011

Chapter 4

16/08/2011

Chapter 5

16/08/2011

Chapter 6

16/08/2011

Chapter 7

16/08/2011

Chapter 8

16/08/2011

Chapter 9

16/08/2011

Chapter 10

16/08/2011

Chapter 11

16/08/2011

Chapter 12

16/08/2011

Chapter 13

16/08/2011

Chapter 14

16/08/2011

Chapter 15

16/08/2011

Chapter 16

16/08/2011

Chapter 17

16/08/2011

Chapter 18

16/08/2011

Chapter 19

16/08/2011

Chapter 20

16/08/2011

Chapter 21

16/08/2011

Chapter 22

16/08/2011

Chapter 23

16/08/2011

Chapter 24

16/08/2011

Chapter 25

16/08/2011

Chapter 26

16/08/2011

Chapter 27

16/08/2011

Chapter 28

16/08/2011

Chapter 29

16/08/2011

Chapter 30

16/08/2011

Chapter 31

16/08/2011

Chapter 32

16/08/2011

Chapter 33

16/08/2011

Chapter 34

16/08/2011

Chapter 35

16/08/2011

Chapter 36

16/08/2011

Chapter 37

16/08/2011

Chapter 38

16/08/2011

Chapter 39

16/08/2011

Chapter 40

16/08/2011
Top