Eren Jaeger Family.
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Eren Jaeger Family.

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other, Comedy, Comic

Ngày tạo: 01-06,2014

Ngày cập nhật: 01-06,2014 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 454

Tóm tắt:

Truyện có rất nhiều nhưng không đủ nhân lực, xem những Dou mới nhất và Yaoi của nhóm tại 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

01/06/2014

Chapter 9

30/05/2014

Chapter 8

14/05/2014

Chapter 7

14/05/2014

Chapter 6

14/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/05/2014

Chapter 2 - 3

03/05/2014

Chapter 4

04/05/2014

Chapter 5

04/05/2014

Chapter 6

14/05/2014

Chapter 7

14/05/2014

Chapter 8

14/05/2014

Chapter 9

30/05/2014

Chapter 10

01/06/2014
Top