escape from high school girl
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

escape from high school girl

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot, Action, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 78

Tóm tắt:

cái tên nói lên tất cả

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017
Top