Eureka AO
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Eureka AO

Thể Loại Truyện : Mecha, Mystery, Action, Anime, Comedy

Ngày tạo: 28-04,2014

Ngày cập nhật: 28-04,2014 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 490

Tóm tắt:

AO là cậu bé có thể thay đổi tương lai-quá khứ khi có dc sức mạnh. Truyện diễn ra trong khoảng 5-10 ep anime

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/04/2014

Chapter 3

01/10/2013

Chapter 2.2

20/09/2013

Chapter 2.1

11/09/2013

Chapter 1.3

26/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

26/07/2013

Chapter 1.2

26/07/2013

Chapter 1.3

26/07/2013

Chapter 2.1

11/09/2013

Chapter 2.2

20/09/2013

Chapter 3

01/10/2013

Chapter 4

28/04/2014
Top