Evangelion - RESONANCE
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Evangelion - RESONANCE

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 24-10,2014

Ngày cập nhật: 24-10,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 125

Tóm tắt:

Nếu Kaworu xuất hiện sớm hơn thì?   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

24/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/10/2014
Top