evil dead beyond dead by dawn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

evil dead beyond dead by dawn

Thể Loại Truyện : Horror, Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 103

Tóm tắt:

đây là một thể loại truyện được dựa theo bộ phim evil dead(ma cây).Nói về một cuốn Sách có khả năng biến tất cả mọi thứ thành ác quỷ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017
Top