Evil Heart
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Evil Heart

Thể Loại Truyện : Drama, Martial Arts, Seinen

Ngày tạo: 22-05,2015

Ngày cập nhật: 22-05,2015 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 207

Tóm tắt:

Võ sư và võ :P

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

22/05/2015

Chapter 2.2

14/05/2015

Chapter 2.1

09/05/2015

Chapter 1

07/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/05/2015

Chapter 2.1

09/05/2015

Chapter 2.2

14/05/2015

Chapter 3

22/05/2015
Top