Exorcist
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Exorcist

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 19-11,2012

Ngày cập nhật: 19-11,2012 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 166

Tóm tắt:

Truyện về 2 TG giữa người và quỷ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

19/11/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/11/2012
Top