Fable
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fable

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhwa, Other, Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 09-08,2013

Ngày cập nhật: 09-08,2013 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 604

Tóm tắt:

update Sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

09/08/2013

Chapter 7

27/07/2013

Chapter 6

10/07/2013

Chapter 5

06/07/2013

Chapter 4

06/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/06/2013

Chapter 2

13/06/2013

Chapter 3

15/06/2013

Chapter 4

06/07/2013

Chapter 5

06/07/2013

Chapter 6

10/07/2013

Chapter 7

27/07/2013

Chapter 8

09/08/2013
Top