Fairy Tail couples
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fairy Tail couples

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Other, Anime

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 228

Tóm tắt:

Tổng hợp tất cả các oneshort về tất cả các cặp đôi trong fairy tail

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016