Fairy Tail Doujinshi Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fairy Tail Doujinshi Collection

Thể Loại Truyện : Drama, Harem, Romance, Shoujo, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 11-07,2014

Ngày cập nhật: 11-07,2014 (7 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 7

Số lần đọc: 496

Tóm tắt:

Ờm, thì là Fairy Tail ....doujinshi, sưu tầm từ nhiều nguồn. :v  Couple thì sẽ ghi rõ để ai dị ứng khỏi cần vào xoắn nhá. 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

11/07/2014

Chapter 6

11/07/2014

Chapter 5

06/07/2014

Chapter 4

06/07/2014

Chapter 3

06/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/07/2014

Chapter 2

05/07/2014

Chapter 3

06/07/2014

Chapter 4

06/07/2014

Chapter 5

06/07/2014

Chapter 6

11/07/2014

Chapter 7

11/07/2014
Top