Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (15 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 532

Tóm tắt:

Spin-off của Fairy Tail

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

15/11/2015

Chapter 13

10/11/2015

Chapter 12

19/10/2015

Chapter 11

16/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/08/2015

Chapter 2

15/08/2015

Chapter 3

21/08/2015

Chapter 4

31/08/2015

Chapter 5

28/09/2015

Chapter 6

29/09/2015

Chapter 7

01/10/2015

Chapter 8

04/10/2015

Chapter 9

12/10/2015

Chapter 10

16/10/2015

Chapter 11

16/10/2015

Chapter 12

19/10/2015

Chapter 13

10/11/2015

Chapter 14

15/11/2015

Chapter 15

27/11/2016
Top