FAIRY TAIL GAIDEN - RAIGO ISSEN
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

FAIRY TAIL GAIDEN - RAIGO ISSEN

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Romance, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 321

Tóm tắt:

Spin off riêng về lôi thần Laxus trong quãng thời gian Fairy Tail giải thể

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 7

07/01/2017
Top