Fairy Tail Gaiden: Raigo Issen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fairy Tail Gaiden: Raigo Issen

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 5

Tóm tắt:

1 ngoại truyện của Fairy Tail, kể về Laxus và nhóm Lôi Thần Tộc.....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top