Fairy Tail Zero
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fairy Tail Zero

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-07,2015

Ngày cập nhật: 21-07,2015 (13 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 652

Tóm tắt:

Ngoại truyện giới thiệu về Fairy Tail thời Hội Trưởng Đầu Tiên

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

21/07/2015

Chapter 12

21/06/2015

Chapter 11

01/06/2015

Chapter 10

17/04/2015

Chapter 9

17/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/07/2014

Chapter 2

17/08/2014

Chapter 3

14/09/2014

Chapter 4

24/10/2014

Chapter 5

20/11/2014

Chapter 6

Chapter 7

20/01/2015

Chapter 8

19/02/2015

Chapter 9

17/03/2015

Chapter 10

17/04/2015

Chapter 11

01/06/2015

Chapter 12

21/06/2015

Chapter 13

21/07/2015
Top