Family Man
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Family Man

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Tragedy, Other, Comedy

Ngày tạo: 08-07,2015

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 466

Tóm tắt:

Chuyện về một người cha tuyệt vời... Đồng tác giả Nowhere Boy

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

29/06/2015

Chapter 1

30/06/2015

Chapter 2

03/07/2015

Chapter 3

08/07/2015

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017
Top