Fat
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fat

Thể Loại Truyện : Horror, Mature, Psychological, Seinen

Ngày tạo: 26-05,2014

Ngày cập nhật: 26-05,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 202

Tóm tắt:

cũng khá hại não :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

26/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

26/05/2014
Top