Fate/Extra CCC Fox Tail
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fate/Extra CCC Fox Tail

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 25-09,2015

Ngày cập nhật: 10-08,2018 (23 - chap) - Tạm Ngưng

Rate: 8

Số lần đọc: 719

Tóm tắt:

câu chuyện dựa trên game cùng tên fate/extra ccc

Bị kẹt trong thế giới fate extra, kishinami hakuno tìm ra chính mình đang vướng vào một rắc rối kỳ lạ

phần nối tiếp fate extra nhưng route của bé caster (fate extra là saber~)
http://blogtruyen.com/truyen/fate-extra

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

10/08/2018

Chapter 21

09/06/2018

Chapter 20

21/02/2018

Chapter 19

21/02/2018

Chapter 18

21/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/10/2014

Chapter 2

02/10/2014

Chapter 3

05/10/2014

Chapter 4

11/10/2014

Chapter 5

24/10/2014

Chapter 6

05/11/2014

Chapter 7

19/11/2014

Chapter Extra

25/09/2015

Chapter 8

21/02/2018

Chapter 9

21/02/2018

Chapter 10

21/02/2018

Chapter 11

21/02/2018

Chapter 12

21/02/2018

Chapter 13

21/02/2018

Chapter 14

21/02/2018

Chapter 15

21/02/2018

Chapter 16

21/02/2018

Chapter 17

21/02/2018

Chapter 18

21/02/2018

Chapter 19

21/02/2018

Chapter 20

21/02/2018

Chapter 21

09/06/2018

Chapter 22

10/08/2018
Top