Fate/Grand Order : Nero Claudius/Vlad III
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fate/Grand Order : Nero Claudius/Vlad III

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 02-03,2018 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 302

Tóm tắt:

Những strip truyện ngắn chủ yếu về Nero và Vlad. Hai nhân vật trong Fate Series , mà ở đây là dựa trên game mobile Fate/Grand Order

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

02/03/2018

Chapter 6

02/03/2018

Chapter 5

22/12/2017

Chapter 4

22/12/2017

Chapter 3

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

22/12/2017

Chapter 5

22/12/2017

Chapter 6

02/03/2018

Chapter 7

02/03/2018
Top