Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fate/kaleid Liner Prisma Illya Drei!

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (57 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,876

Tóm tắt:

Đây là phần tiếp theo của Fate/Kaleid Liner Prisma Illya 2wei!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 60

09/06/2018

Chapter 59

30/03/2018

Chapter 58

02/03/2018

Chapter 57

02/03/2018

Chapter 56

02/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/01/2015

Chapter 2

26/01/2015

Chapter 3

25/05/2015

Chapter 3.2

25/05/2015

Chapter 4

25/05/2015

Special

26/05/2015

Chapter 5

31/05/2015

Chapter 6

07/06/2015

Chapter 7

14/06/2015

Chapter 8

30/06/2015

Chapter 9

05/07/2015

Chapter 10

05/07/2015

Chapter 11

13/07/2015

Chapter 12

28/07/2015

Chapter 13

28/07/2015

Chapter 14

02/08/2015

Chapter 15

10/08/2015

Chapter 16

24/08/2015

Chapter 17

24/08/2015

Chapter 18

29/08/2015

Chapter 19

02/09/2015

Chapter 20

05/09/2015

Chapter 21

13/09/2015

Chapter 22

19/09/2015

Chapter 23

27/09/2015

Chapter 24

09/10/2015

Chapter 25

25/10/2015

Chapter 26

25/10/2015

Chapter 27

16/11/2015

Chapter 28

16/11/2015

Chapter 29

21/11/2015

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016
Top