Fate Series Short Story
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fate Series Short Story

Thể Loại Truyện : Historical, Other, Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 07-08,2017

Ngày cập nhật: 10-08,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 360

Tóm tắt:

Tổng hợp Oneshot, Doujinshi về series Fate. Sưu tầm, lượm lặt từ nhiều tác giả nên không bảo đảm lắm về chất lượng truyện.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

10/08/2017

Chapter 9

09/08/2017

Chapter 8

07/08/2017

Chapter 7

07/08/2017

Chapter 6

07/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/08/2017

Chapter 2

07/08/2017

Chapter 3

07/08/2017

Chapter 4

07/08/2017

Chapter 5

07/08/2017

Chapter 6

07/08/2017

Chapter 7

07/08/2017

Chapter 8

07/08/2017

Chapter 9

09/08/2017

Chapter 10

10/08/2017
Top