Fate/ Stay Night Archer x Rin Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fate/ Stay Night Archer x Rin Doujinshi

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 175

Tóm tắt:

Tổng hợp cuộc sống hằng ngày của đôi Master- Servant trong Fate/ Stay Night: Archer x Rin. nhiều chuyện ngắn ngắn lẻ tẻ quá nên sẽ gom chung 1 lần thành chap dài :3À t ko có biết tiếng Nhật đâu =)) nên dịch trans đúng đc 70% thôi :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 9

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017
Top