Fate/Stay Night Doujinshi - Type-Moon Complex X
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fate/Stay Night Doujinshi - Type-Moon Complex X

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Action

Ngày tạo: 13-07,2013

Ngày cập nhật: 13-07,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 110

Tóm tắt:

Tohno shiki và Emira Shirou, bạn nghĩ harrem của ai khủng hơn?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

13/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/07/2013
Top