Fate/Sword Dancer Yuuzai Shouko Bukken Nigou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fate/Sword Dancer Yuuzai Shouko Bukken Nigou

Thể Loại Truyện : Fantasy, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 243

Tóm tắt:

Cuộc chiến giành Bento của Archer-chan và Saber-chan cùng với chặng đường tìm kiếm tình yêu đích thực của Lancer.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top