Field Trip
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Field Trip

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Other

Ngày tạo: 05-08,2013

Ngày cập nhật: 05-08,2013 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 154

Tóm tắt:

Cuộc gặp gỡ thần chết và một cậu trai có thể đọc được suy nghĩ của người khác!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

05/08/2013

Chapter 2

04/06/2013

Chapter 1

03/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/06/2013

Chapter 2

04/06/2013

Chapter 3

05/08/2013
Top