Final Fantasy VII - LOVE MONSTER
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Final Fantasy VII - LOVE MONSTER

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 05-11,2012

Ngày cập nhật: 05-11,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 133

Tóm tắt:

Cloud X Tifa

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

05/11/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/11/2012
Top