Fire Stone
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fire Stone

Thể Loại Truyện : Other, Action

Ngày tạo: 30-05,2014

Ngày cập nhật: 30-05,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 275

Tóm tắt:

Tạo ra lửa, một năng lực biệt đã gắn với Viêm từ rất lâu Quá khứ và nguồn gốc của nó là...?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

30/05/2014

Chapter 3

30/05/2014

Chapter 2

30/05/2014

Chapter 1

30/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/05/2014

Chapter 2

30/05/2014

Chapter 3

30/05/2014

Chapter 4

30/05/2014
Top