Fleet Journal
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fleet Journal

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 04-04,2018 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 987

Tóm tắt:

Câu chuyện về một đô đốc từ lúc còn gà mờ cho đến khi trở thành một tên đô đốc nguy hiểm đến mức ai cũng phải ngán

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

04/04/2018

Chapter 30

04/03/2018

Chapter 29

04/03/2018

Chapter 28

04/03/2018

Chapter 27

04/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 3.5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 4.5

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 8.5

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 11.5

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

04/03/2018

Chapter 18

04/03/2018

Chapter 19

04/03/2018

Chapter 20

04/03/2018

Chapter 21

04/03/2018

Chapter 22

04/03/2018

Chapter 23

04/03/2018

Chapter 23.5

04/03/2018

Chapter 24

04/03/2018

Chapter 25

04/03/2018

Chapter 26

04/03/2018

Chapter 26.5

04/03/2018

Chapter 27

04/03/2018

Chapter 28

04/03/2018

Chapter 29

04/03/2018

Chapter 30

04/03/2018

Chapter 31

04/04/2018
Top