Flesh Colored Horror
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Flesh Colored Horror

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Supernatural

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 243

Tóm tắt:

Tuyển tập 1 loạt horror manga của Junji Ito-sensei

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012
Top