Flow
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Flow

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Supernatural, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (63 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,755

Tóm tắt:

"Chúa" có thể xuất hiện trước bất kì ai. Một ngày nó, một chàng trai trẻ được nhận một món quà từ "Chúa"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 61

28/07/2017

Chapter 60

28/07/2017

Chapter 59

28/07/2017

Chapter 58

28/07/2017

Chapter 57

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

19/06/2013

Chapter 1

24/12/2013

Chapter 2

24/12/2013

Chapter 3

24/12/2013

Chapter 4

24/12/2013

Chapter 5

24/12/2013

Chapter 6

24/12/2013

Chapter 7

24/12/2013

Chapter 8

24/12/2013

Chapter 9

24/12/2013

Chapter 10

24/12/2013

Chapter 11

24/12/2013

Chapter 12

24/12/2013

Chapter 13

30/01/2014

Chapter 14

30/01/2014

Chapter 15

07/02/2014

Chapter 16

07/02/2014

Chapter 17

07/02/2014

Chapter 18

07/02/2014

Chapter 19

04/03/2014

Chapter 20

10/03/2014

Chapter 21

24/03/2014

Chapter 22

27/04/2014

Chapter 23

04/05/2014

Chapter 24

04/05/2014

Chapter 25

25/05/2014

Chapter 26

27/05/2014

Chapter 27

01/06/2014

Chapter 28

20/06/2014

Chapter 29

05/08/2014

Chapter 30

29/08/2014

Chapter 31

02/09/2014

Chapter 31.5

02/09/2014

Chapter 32

16/09/2014

Chapter 33

19/09/2014

Chapter 34

21/09/2014

Chapter 35

28/09/2014

Chapter 36

15/10/2014

Chapter 37

24/10/2014

Chapter 38

05/12/2014
Top