Flower of Dawn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Flower of Dawn

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Shoujo, Other

Ngày tạo: 24-04,2014

Ngày cập nhật: 24-04,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 229

Tóm tắt:

Đọc thêm các manga yaoi tại: http://boyxxxboy.wordpress.com/ :p

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

24/04/2014

Chapter 2

20/04/2014

Chapter 1

19/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/04/2014

Chapter 2

20/04/2014

Chapter 3

24/04/2014
Top