Flower Petal
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Flower Petal

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Seinen, Other

Ngày tạo: 25-05,2014

Ngày cập nhật: 25-05,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 187

Tóm tắt:

Ở một nơi nào đó... Ở cái thế giới mà mọi thứ đều giống nhau chỉ có hai bọn họ sống. Đó chính là sự bắt đầu của câu chuyện của họ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

25/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/05/2014
Top