Flowers of Evil
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Flowers of Evil

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Psychological, Romance, School Life, Shoujo, Tragedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 817

Tóm tắt:

Se-Joon và Se-Wa là anh chị em ruột với một mối quan hệ phức.Se-Wa như một cô gái tâm thần trong mắt những người khác, cô quá gắn bó với anh trai, vượt quá mức bình thường. Trong mắt cô, chỉ có Se-Joon, và không ai khác. Còn Se-Joon cảm thấy thế nào ? Đọc mới biết được.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

08/01/2017

Chapter 25

08/01/2017

Chapter 24

08/01/2017

Chapter 22.2

08/01/2017

Chapter 22.1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

08/01/2017

Chapter 1.2

08/01/2017

Chapter 1.3

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 11

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 17

08/01/2017

Chapter 18

08/01/2017

Chapter 19

08/01/2017

Chapter 20

08/01/2017

Chapter 21

08/01/2017

Chapter 23

08/01/2017

Chapter 22.1

08/01/2017

Chapter 22.2

08/01/2017

Chapter 24

08/01/2017

Chapter 25

08/01/2017

Chapter 26

08/01/2017
Top