Fly, Daddy, Fly
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Fly, Daddy, Fly

Thể Loại Truyện : Drama, Seinen, Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 125

Tóm tắt:

Chuyện về một ông ba già muốn bay...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012
Top