Flying witch
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Flying witch

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-11,2015

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 626

Tóm tắt:

Akira Matsumoto không phải là không thích bị các cô gái theo đuổi. Ngược lại, cu cậu rất thích.

Nhưng nếu cu bị giết...Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

09/06/2018

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

One shot

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

09/06/2018
Top