Forever Evil
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Forever Evil

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 30-05,2014

Ngày cập nhật: 30-05,2014 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,048

Tóm tắt:

Sau sự kiện Trinity War, Justice League đã CHẾT, để cho Crime Syndicate xâm chiếm Trái Đất! Chúng muốn tạo ra một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại! Hầu hết mọi kẻ xấu đầu hưởng ứng the chúng; tuy nhiên, vẫn còn một số nghĩ khác. Và đứng đầu trong số đó chính là...Lex Luthor - kẻ thù không đội trời chung của Superman! Liệu Lex có thể làm được gì, hãy chờ xem... *Chú ý: Truyện được vẽ bởi nhiều họa sĩ, nên có thể nét vẽ và 1 số đoạn hội thoại khác nhau.   Nhóm dịch: Hội những người hâm mộ các siêu anh hùng của DC Comics a.k.a. DC FanClub VN   **Để hiểu rõ hơn các nhân vật và sự kiện, hãy đọc qua các bộ: Action Comics Aquaman Justice League Green Lantern

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

30/05/2014

Chapter 35

25/05/2014

Chapter 34

22/05/2014

Chapter 33

11/05/2014

Chapter 32

05/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/02/2014

Chapter 2

06/02/2014

Chapter 3

06/02/2014

Chapter 4

06/02/2014

Chapter 5

06/02/2014

Chapter 6

06/02/2014

Chapter 7

06/02/2014

Chapter 8

06/02/2014

Chapter 9

06/02/2014

Chapter 10

06/02/2014

Chapter 11

07/02/2014

Chapter 12

08/02/2014

Chapter 13

09/02/2014

Chapter 14

10/02/2014

Chapter 15

12/02/2014

Chapter 16

14/02/2014

Chapter 17

17/02/2014

Chapter 18

19/02/2014

Chapter 19

23/02/2014

Chapter 20

25/02/2014

Chapter 21

28/02/2014

Chapter 22

03/03/2014

Chapter 23

14/03/2014

Chapter 24

17/03/2014

Chapter 25

27/03/2014

Chapter 26

29/03/2014

Chapter 27

09/04/2014

Chapter 28

12/04/2014

Chapter 29

16/04/2014

Chapter 30

20/04/2014

Chapter 31

23/04/2014

Chapter 32

05/05/2014

Chapter 33

11/05/2014

Chapter 34

22/05/2014

Chapter 35

25/05/2014

Chapter 36

30/05/2014
Top