F.o.x
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

F.o.x

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Romance, Shoujo, Adventure

Ngày tạo: 25-06,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (35 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,275

Tóm tắt:

Đang trans

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016
Top