Franken Fran
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Franken Fran

Thể Loại Truyện : Horror, Psychological, Comedy

Ngày tạo: 09-09,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (69 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,902

Tóm tắt:

Fran có thể làm được mọi thứ: hồi sinh người chết, thay đầu và thân, thậm chí là thay mắt. Nhưng bạn có cần chúng không? Có phải cứ hồi sinh người chết là một việc tốt? Nhưng liệu Fran có quan tâm không?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 61.5

09/09/2014

Chapter 61

09/09/2014

Chapter 60

09/09/2014

Chapter 59

09/09/2014

Chapter 58

09/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/09/2014

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

09/09/2014

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

09/09/2014

Chapter 4

09/09/2014

Chapter 5

09/09/2014

Chapter 6

09/09/2014

Chapter 7

09/09/2014

Chapter 7.5

09/09/2014

Chapter 8

09/09/2014

Chapter 9

09/09/2014

Chapter 10

09/09/2014

Chapter 11

09/09/2014

Chapter 12

09/09/2014

Chapter 13

09/09/2014

Chapter 14

09/09/2014

Chapter 14.5

09/09/2014

Chapter 15

09/09/2014

Chapter 16

09/09/2014

Chapter 17

09/09/2014

Chapter 18

09/09/2014

Chapter 19

09/09/2014

Chapter 20

09/09/2014

Chapter 21

09/09/2014

Chapter 22

09/09/2014

Chapter 22.5

09/09/2014

Chapter 23

09/09/2014

Chapter 24

09/09/2014

Chapter 25

09/09/2014

Chapter 26

09/09/2014

Chapter 27

09/09/2014

Chapter 28

09/09/2014

Chapter 29

09/09/2014

Chapter 30

09/09/2014

Chapter 31

09/09/2014

Chapter 32

09/09/2014

Chapter 33

09/09/2014

Chapter 34

09/09/2014

Chapter 35

09/09/2014
Top