Free! dj - One More Romance
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Free! dj - One More Romance

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 26-08,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 130

Tóm tắt:

chỉ là những phút cdsht của tác giả....
mong ước các ảnh bên nhau :)) 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Top