Free! dj - Seishun Melancholy One Day
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Free! dj - Seishun Melancholy One Day

Thể Loại Truyện : One Shot, School Life, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 79

Tóm tắt:

Uozumi x Minami From Baka Dumb Aho Scans......

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016
Top